Język polski – matura ustna i matura pisemna

Matura z języka polskiego – bolączka wielu maturzystów

Dla wielu uczniów szkół średnich, największy stres budzi matura ustna z języka polskiego. Dlaczego? Na to pytanie ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Najczęstszymi przyczynami jest sam fakt konieczności wypowiedzenia się przed egzaminatorami, obowiązek znajomości lektur, różnych zagadnień językowych, a także tych związanych z gramatyką oraz stylistyką tekstu. Kolejnym czynnikiem jest fakt, że aby przygotować się do konkretnego tematu, mamy maksymalnie piętnaście minut. Częstym problemem maturzystów jest konieczność podania odpowiednich motywów literackich, związanych z wylosowanym tematem. Aby zmniejszyć stres związany ze zdawaniem ustnej matury z języka polskiego, warto dobrze opanować motywy, które można znaleźć w literaturze. Żeby to zrobić, dobrze jest zaopatrzyć się w pozycję Motywy Literackie Matura. W książce tej znajdziemy wszystko, co musimy wiedzieć na temat motywów, o które możemy zostać zapytani podczas matury ustnej.

Egzamin pisemny – rozprawka lub interpretacja

Podczas pisania matury z języka polskiego, konieczne jest stworzenie wypowiedzi pisemnej. Może nią być rozprawka lub interpretacja wiersza. W obu przypadkach bardzo często przydaje się znajomość motywów literackich. W przypadku rozprawki, znajomość motywów pomoże w przywołaniu pozycji, które pomogą w poparciu naszej tezy i sformułowaniu odpowiednich argumentów. Z kolei w przypadku interpretacji, dzięki znajomości motywów będziemy mogli odwołać się do poszczególnych fragmentów wiersza, nawiązując do innych znanych nam dzieł literackich, w których wykorzystano np. motyw miłości, ojczyzny lub tęsknoty.

Motywy Literackie Matura, to książka, którą warto mieć pod ręką, podczas powtarzania informacji dotyczących poszczególnych lektur. Dzięki posiadaniu tej pozycji, będziesz w stanie porównać, jak przedstawiane były poszczególne motywy w różnych epokach literackich. Jak postrzegana była ojczyzna, jakie wartości były ważne, czym charakteryzowała się miłość lub patriotyzm? Takie przekrojowe spojrzenie pozwoli ci na późniejsze swobodne poruszanie się po wszystkich epokach i znajdowanie ich elementów wspólnych. A także tych, które je różniły. Aby zmniejszyć stres towarzyszący maturze z języka polskiego, warto opanować umiejętność tworzenia konspektu. Zarówno na maturę ustną, jak i konspektu, który pomoże ci w sprawnym napisaniu rozprawki. Pamiętaj, że są to umiejętności, które można opanować. Wystarczy trochę pracy i wysiłku, włożonych w przygotowanie do matury.

Edukacja zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com